Vabi Het Nieuwe beleid voeren

Wat is het nieuwe beleid voeren?

 

Door de toegenomen financiële en maatschappelijke druk op corporaties vragen directies om integrale, onderbouwde en efficiënte beslissingen die gericht zijn op het behalen van de strategische doelstellingen. Dit is een complex vraagstuk dat samenwerking vraagt tussen de specialisten van Wonen, Vastgoed en Financiën.

Vabi Assets Beleidssimulatie brengt uw doelstellingen en uw vastgoedbeleid bij elkaar. Vanuit elk specialisme en voor elk voorraadniveau. Ons beleidssimulatiemodel presenteert optimale oplossingen voor uw beleidsvragen. De unieke samenwerking met Ortec Finance combineert de financiële kracht van WALS/ FMP met de vastgoedkennis van Vabi Assets Beleidssimulatie. U bent in staat op alle niveaus binnen uw organisatie consistente berekeningen te maken, waardoor u meer in control bent en beter in staat bent uw interne en externe verantwoording te monitoren.

 

 Wilt u zich aamelden voor de werkgroepen Beleid, Wonen, Finance of Vastgoed?  Klik hier voor het inschrijfformulier.

Klik hier voor meer informatie over de thema's  

Vastgoed

Thema Wonen“Hart voor de klant”; de klant van vandaag én morgen. Voor medewerkers en managers verantwoordelijk voor ‘wonen’ is het vanzelfsprekend om de dienstverlening naar klant en markt te willen...

Vastgoed

Als vastgoedspecialist dient u beleidsbeslissingen te vertalen in strategisch voorraadbeleid. Er is besloten om een complex te renoveren of een wijk aan te pakken, maar welke maatregelen dient u toe te passen...

Finance

Het beleidsproces om vanuit de strategische agenda te komen tot een tactische invulling van het portefeuillebeleid en de uiteindelijke monitoring van de complex beheerplannen kent vele betrokkenen...

Deze website is
een initiatief van:
  Vabi logo   Ortec Finance logo